L

Le fullmoo

Tham gia từ
 20/05/2019

Hoạt động bình luận
L

11:50 20/5

Diễn viên hài Chính Thắng nên xem lại nhan cách của mình trước khi bình luận về người khác nhé , bạn nên nhớ bạn cũng có con gái nhe! Ngọc Trinh ăn mặt chưa phù hợp nhưng cô ấy không đáng để bạn bôi nhoạ như vậy . Khi tôi đọc lời bình luận của bạn tôi cảm thấy bạn thật tầm thường không đáng mặt đàn ông

Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch: 'Ngọc Trinh mặc phản cảm'